LEDA

Leda – savetnici iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

LEDA okuplja poslovne konsultante, računovođe, istraživače i stručnjake za ekonomska pitanja. Većina članova su žene. Sarađujemo sa opštinama, bavimo se zagovaranjem javnog interesa u oblasti privrede, podržavamo mala i srednja preduzeća – posebno ona osnovana od strane ugroženih društvenih grupa. Podržavamo udruženja i pružamo konsultacije o upravljanju projektima i finansijama za NVO.

LEDA je osnovana 2013. godine. Inicijalni projekat je bilo istraživanje načina oporezivanja mikro biznisa u Srbiji, otkrivanje nelogičnosti i predlaganje izmena uredbi koje definišu postupak oporezivanja i izazivaju nelogičnosti. Tada je snimljen i film Paušalno šamaranje porezom. Ovaj film je baziran na našoj istraživačkoj priči koja je nastala radom računovođa širom Srbije. Dokumentarac je nagrađen na takmičenju postigunuća iz oblasti borbe protiv sive ekonomije.

Svetlana Kozić, poslovna konsultantkinja, je predsednica LEDA-e.