Voda u Vojvodini mora da bude glavna tema u državi

Proklamovanje prava na vodu, izvršeno je Rezolucijom UN 64/292 iz 2010. godine pod nazivom „Ljudsko pravo na vodu i sanitarne uslove“. Srbija je izuzetno podbacila po pitanju ostvarivanja ovog najelementarnijeg ljudskog prava. 

Bezmalo pola miliona ljudi samo u Banatu je bez vode za piće i to je jedan od razloga što smatramo da je stanovništvo ove oblasti marginalizovano. Drugi razlozi su loša putna i železnička infrastruktura, zatim stanje u zdravstvu, obrazovanju itd. 

Voda u Srbiji je najgora u Vojvodini, a u Vojvodini je najgora u Banatu, dok je u Banatu najteža situacija u severnom Banatu. Institut “Batut” je objavio analizu za prošlu godinu tek nedavno. Sada znamo da smo prošle godine u Vojvodini i dalje imali preko 40% vodovoda sa udruženom neispravnošću (fizičko hemijskom i mikrobiološkom). 

Severni i srednji Banat imali su preko 97% fizičko hemijski neispravnih uzoraka. Poznato je da je arsen u višoj meri od dozvoljene prisutan u mnogim od ovih vodovoda, a arsen je kancerogen.  Zato je potrebno da Institut “Batut” izradi u svojim izveštajima dodatnu tabelu sa izraženim podacima o ovom najopasnijem elementu po gradovima/opštinama.

Građani koji nemaju novca da kupuju vodu, ili snage da nose balone sa vodom u svoje kuće i stanove, piju vodu iz vodovoda i narušavaju svoje zdravlje. Većini nisu obezbeđene ni česme sa ispravnom vodom, niti cisterne. Posledice ovoga opteretiće zdravstvo koje je u Banatu radi u teškim uslovima hroničnog pomanjkanja kadrova. 

U 2021. godini je u odnosu na 2020. godinu pogoršan nalaz fizičko hemijske neispravnosti vode u Banatu. 

Broj i procenat ispitivanih uzoraka vode za piće na fizičko-hemijsku ispravnost javnih vodovoda i vodnih objekata u Republici Srbiji po oblastima 2020. i 2021. godine (Tabele 2 izveštaja Instituta “Batut”-komparacija) – procenat uzoraka koji ne odgovaraju Pravilniku:

Oblast2020. godina2021. godina
SEVERNOBANATSKA77,3%97,8%
SREDNJEBANATSKA80,7%97,1%
JUŽNOBANATSKA46.3%44,2%

Nijedan severnobanatski ni srednjebanatski gradski vodovod nije se našao na spisku ispravnih vodovoda gradskih naselja u izveštaju za 2021. godinu (Tabela 8 izveštaja Instituta “Batut” za 2021.godinu).

Aktivisti okupljeni u okviru inicijative “Banat je u pravu” pozivaju ostale građanske inicijative i grupe iz Srbije, čitav nevladin sektor, političke stranke i sve domaće i strane institucije i organizacije koje za misiju imaju praćenje i unapređenje ljudskih prava u Srbiji da kvalitet vode u Vojvodini, a naročito u Banatu, uzmu u razmatranje i reaguju. 

https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Izvestaj%20vode%20za%20pice%202020.pdf

https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/higijena/Godisnji%20vode%20za%20pice%202021.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × five =