О новим људима у политици

Нема где и од кога све нећете чути како у Србији мора да се појави нова политичка снага. О новим људима у политици, потенцијалним спасиоцима народа и државе, прича се као о митолошким бићима. На њих се чека, али да ли они у опште постоје?